wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. S.R Rottenberg - Glaser ז"ל (geb. 3-6-1925 te Nijmegen )

zal plaatsvinden op

dinsdag 2 juli 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 15:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 15:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה