wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer W.J Relyveld ז"ל (geb. 3-7-1936 te Leonsberg, Suriname )

zal plaatsvinden op

26 februari 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a.d. Amstel: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה