wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. E Blazer ז"ל (geb. 3-12-1931 te Rotterdam )

zal plaatsvinden op

donderdag 24 januari 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 11:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 11:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה