wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. J de Vries ז"ל (geb. 12-7-1917 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

dinsdag 18 december 2012

Vertrek ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה