wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. S Honigmann - Pach ז"ל (geb. 9-8-1928 te Grabwiec )

zal plaatsvinden op

Zondag 2 december 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Ouderkerk: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה