wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. E Bonn - Vleeschhouwer ז"ל (geb. 10-1-1920 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

donderdag 15 november 2012

Vertrek ter Kleef 6: 12:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 12:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה