wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. D Weijel - Berlinger ז"ל (geb. 28-1-1958 te Stockholm,Zweden )

zal plaatsvinden op

3 oktober 2012

Vertrek Jeruzalem: 16:00 uur

Aankomst te Har Hamenuchot Jeruzalem: 16:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

De heer S.Weijel zit nĂ¡ jomtov sjiwwe in Israel. Tel: 00-972-52-5975985