wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. D.H Emanuels - Robles ז"ל (geb. 13-6-1922 te Paramaribo, Suriname )

zal plaatsvinden op

woensdag 5 september 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 12:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 12:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה