wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. Ch.E Hering ז"ל (geb. 20-1-1933 te Paramaribo, Suriname )

zal plaatsvinden op

vrijdag 3 augustus 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 11:30 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 12:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה