wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer Abraham Rodrigues Garcia ז"ל (geb. 12 april 1928 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

8 juni 2018

Vertrek Ter Kleef 6: 12.00 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amtel: 12.30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I E B N G A

Sjiebnga-adres: Beth Shalom, Kastelenstraat 80 te Amsterdam
Bezoek van 16.00 uur tot 22.00 uur
Ngarbiet om 21.00 uur