wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. H. de Haan-Stern ז"ל (geb. 17 april 1924 te Bussum )

zal plaatsvinden op

12 februari 2018

Vertrek Ter Kleef 6: 15.00 uur

Aankomst te Muiderberg : 15.30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה