wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. L. Schipper - Stork ז"ל (geb. 30-4-1946 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

maandag 21 november 2016

Vertrek ter Kleef 6: 12:15 uur

Aankomst te Muiderberg : 12:45 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

Adres Sjiwwe: Lizzy Ansinghhof 11, Amstelveen
Maandag 19:30 inloop en 20:00 Marief
Dinsdag en woensdag tussen 13:30 en 17:00. 19:30 weer inloop en 20:00 Marief.