wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. S.K. Middelberg-David ז"ל (geb. 18-08-1929 te Rangoom, India )

zal plaatsvinden op

zondag 27 december 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 14:15 uur

Aankomst te Muiderberg: 14:45 uur

.ת.נ.צ.ב.ה