wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van de heer A. Boesnach ז"ל (geb. 29-06-1927 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

dinsdag 8 december 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה