wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. M. Noot-Zwaaf ז"ל (geb. 8-11-1919 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

woensdag 28 oktober 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 14:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 15:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה