wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. L Boeken - Velleman ז"ל (geb. 22-11-1922 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

Donderdag 19 april 2012

Vertrek Ter Kleef 6: 11:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 11:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה