wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. M.T.M.H. Pop ז"ל (geb. 10-7-1947 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

woensdag 22 juli 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 14:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה