wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. R.L. Press ז"ל (geb. 12-7-1946 te Den Haag )

zal plaatsvinden op

dinsdag 2 juni 2015

Vertrek Ter Kleef 6: 18:30 uur

Aankomst te Monnickendam: 19:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה