wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. E. Reichbart ז"ל (geb. 11-11-1954 te Oskazfredik, Zweden )

zal plaatsvinden op

woensdag 1 april 2015

Vertrek Ter kleef 6: 19:45 uur

Aankomst te Muiderberg: 20:15 uur

.ת.נ.צ.ב.ה