wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer Ph. Maas ז"ל (geb. 30-10-1927 te Groenlo )

zal plaatsvinden op

maandag 9 maart 2015

Geen cermonie op ter Kleef

Aanvang dienst op Hilversum: 15:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה