wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. H. Grunberg - Klein ז"ל (geb. 8-6-1927 te Berlijn,Duitsland )

zal plaatsvinden op

woensdag 11 februari 2015

Geen cermonie op ter Kleef

Aanvang dienst op Har Hamenuchot,Jeruzalem: 19:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

כתובת: משפחת שי הישוב דולב במערב בנימין

טלפון לבירור פרטים : בית 02-9975781
כיצד להגיע עמוס: 054-5547018
מענית: 054-6347019


תפילת מנחה: 17:05
תפילת ערבית :17:45

אוטובוסים וטרמפים מצומת שילת לכוון קרית ספר.