wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van de heer B.S. Con ז"ל (geb. 14-4-1912 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

dinsdag 30 december 2014

Vertrek ter Kleef 6: 10:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 11:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה