wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. J. Muijs - Nijveen ז"ל (geb. 31-1-1917 te Leeuwarden )

zal plaatsvinden op

dinsdag 28 oktober 2014

Vertrek ter Kleef 6: 14:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 14:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה


S J I W W E

Sjiwwe-adres: Fam. Erwteman, Olympiaplein 25, Amsterdam
Dawwenen 's ochtends: 7:15 uur, zondag om 9:00 uur

Dawwenen 's avonds: 20:00 uur, Mots Sjab om 18:30 uur

Rustpauze tussen 13:00 - 14:30 en tussen 17:30 - 19:45 uur