wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. G Legerman ז"ל (geb. 30-12-1922 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

dinsdag 16 september 2014

Vertrek Ter Kleef 6: 18:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 18:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה