wilg

M I E T S W A M E D E D E L I N G

De mietswa van mevr. J Furth - Dias Santilhano ז"ל (geb. 9-9-1928 te Amersfoort )

zal plaatsvinden op

zondag 17 augustus 2014

Vertrek ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Ouderkerk a/d Amstel: 13:45 uur

.ת.נ.צ.ב.ה