wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. A Rosenberg - Gumprich ז"ל (geb. 29-9-1916 te Herbern, Duitsland )

zal plaatsvinden op

13 december 2011

Vertrek Ter Kleef 6: 15:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 15:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה