wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. E Plekker ז"ל (geb. 9-5-1930 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

woensdag 9 april 2014

Vertrek Ter Kleef 6: 15:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 16:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה