wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. F Spett - van Praag ז"ל (geb. 25-8-1921 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

donderdag 14 november 2013

Vertrek Ter Kleef 6: 13:00 uur

Aankomst te Muiderberg: 13:30 uur

.ת.נ.צ.ב.ה