wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. E Maas - Heymann ז"ל (geb. 23-1-1934 te Frankfurt Am Main, Duitsland )

zal plaatsvinden op

dinsdag 17 september 2013

Geen cermonie op ter Kleef

Aanvang dienst op Hilversum: 13:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה