wilg

L E W A J E M E D E D E L I N G

De lewaje van mevr. R Slap ז"ל (geb. 8-1-1913 te Amsterdam )

zal plaatsvinden op

2 januari 2012

Vertrek ter Kleef: 14:30 uur

Aankomst te Muiderberg: 15:00 uur

.ת.נ.צ.ב.ה